divendres, 28 de setembre de 2018

Comprensió lectora. T2. Una excursió accidentada

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'Una excursió accidentada'
Clicau allà on diu 'Pàgina 1 o Pàgina 2' per ampliar el text. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar. 
                                                    Pàgina 1                              Pàgina 2

dimarts, 25 de setembre de 2018

Tema 1. Les potències i les potències de base 10 (Edilim)

Avui hem estudiat les potències i les potència de base 10. Per assolir millor els coneixements treballarem una sèrie d'activitats interactives amb l'ordinador. Recordau que és important fixar-se amb les explicacions abans de fer les activitats. Esper que us agradi!!


dilluns, 17 de setembre de 2018

Tema 1. Els diftongs i els hiats (Edilim)

En aquest Edilim hi trobareu diferents activitats per treballar els diftongs (creixents i decreixents) i els hiats a través d'exercicis interactius de completar, relacionar, arrossegar, identificar, emplenar... Totes les activitats vénen acompanyades d'una explicació teòrica prèvia.

Tema 1.Els diftongs i els hiats: tipus de diftongs

Durant aquests dies estudiarem i practicarem els diftongs i els hiats.
  • Els diftongs es formen a partir de la unió d'una vocal forta (a,e,o) i una vocal dèbil (i,u) que es troben en una mateixa síl·laba.
  • També poden estar formats per dues vocals dèbils (i+u) o (u+i)

Si pitjau damunt la imatge, podreu veure com es formen els diftongs.

Tema 1. Operacions amb nombres naturals (Edilim)

Una vegada acabat gairebé el tema sobre les operacions amb nombres naturals, començarem a practicar amb els ordinadors portàtils a l'aula (i a casa!!). En aquest edilim s'hi recullen 45 diapositives on es poden treballar continguts sobre la propietat distributiva, la pràctica de la multiplicació, la pràctica de la divisió i les operacions combinades.

Comprensió lectora. T1. El lleó que era una formiga.

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'El lleó que era una formiga'. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar. 
Pàgina 1                   Pàgina 2

Tema 1. Operacions amb nombres naturals. La pràctica de la multiplicació

Demà ens toca veure i repassar la multiplicació. Ho farem amb aquest material usant la PDI o els netbooks.Tema 1. Operacions amb nombres naturals. La propietat distributiva

Avui hem treballat la propietat distributiva a l'aula amb la PDI. Aquí podeu veure i descarregar el material per estudiar o treballar a casa.
Tema 1. Nombres i operacions (Edilim)

Avui he preparat aquest Edilim per treballar amb els portàtils a l'aula tot el que hem vist sobre els milions, el valor posicional, la descomposició polinòmica i la resolució de problemes. Són 10 activitats per fer a l'aula i que poden servir per repassar a casa.

Jocs per treballar la unitat, la desena i la centena (Pere)

http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=2143&id_articulo=159146

https://www.educalandia.net/alumnos/busqueda_tematica.php?palabra_clave=unidades,%20decenas,%20centenas%20...

http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_descomponer.php

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20edebe/matematicas/6_8_1/flash.htm?numrecurso=0


divendres, 14 de setembre de 2018

Tema 1. La comunicació

Avui dimecres ens toca repassar, a l'apartat de 'Gramàtica', l'acte de la comunicació. Recordarem els elements que la fan possible i els tipus de comunicació que hi ha. Després ens toca practicar amb l'ordinador les tres activitats que abaix podeu visualitzar i descarregar.

La comunicació (descàrrega)

La comunicació (descàrrega)