dilluns, 17 de desembre de 2018

Tema 6. Fracció decimals i nombre decimal

Aquesta aplicació vos servirà per treballar les fraccions decimals que hem explicat avui. No oblideu que les activitats del bloc serveixen per reforçar i ampliar coneixement però que mai hem de deixar de banda la feina diària.


dijous, 13 de desembre de 2018

Tema 6. Els determinants articles i demostratius (Edilim)

Avui treballarem els determinants (articles i demostratius). En aquest mateix Edilim hi trobareu els possessius, els numerals i els indefinits. No els treballeu!!
No oblideu que primer heu de comprendre la part més teòrica i després heu d'anar practicant amb les activitats interactives que hi trobareu.

Tema 6. Bestioles

Després d'haver fet la lectura conjunta del tema 6 realitzarem aquesta petita prova de comprensió lectora amb el Thatquiz.

dimecres, 12 de desembre de 2018

Tema 6. Les fraccions. La fracció com a repartiment

Avui començam la unitat 6 que ens parla sobre les fraccions. Primerament recordarem el que ja sabem d'anys anteriors i després treballarem la fracció com a repartiment. 

https://app.box.com/s/5nidli01l9oph1uh5y5p

Tema 6. Els determinants. Els articles i els demostratius.

https://app.box.com/s/u36wnfrvknka5k3axka4pu8wso3a3i5b

'Un petó de mandarina' d'Eulàlia Canal

Aquests darrers dies del 1r trimestre hem llegit el llibre de l’Eulàlia Canal, titulat Un petó de mandarina

El llibre testà compost per 30 capítols i un epíleg. Cada capítol està format per unes tres o quatre pàgines la qual cosa facilita fer petits resums. 
Alguns estan acompanyats d’una imatge que dona suport gràfic a la història.

Ara que ja l'hem acabat realitzarem una prova tipus test per veure si l'hem entès


dimarts, 4 de desembre de 2018

Comprensió lectora. T7. Expedició a Galigabtar

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'Expedició a Galigabtar'
Clicau sobre la imatge per ampliar el text. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar.

Tema 5. Operacions amb nombres decimals (Thatquiz)

Avui repassareu el que heu après amb activitats i problemes sobre nombres decimals. Pensau a identificar-vos abans de començar!!