dimecres, 26 de juny de 2019

Ball de fi de curs del nostre curs!!

El ball ens va quedar xulíssim. Aquí teniu l'enregistrament. Esperam que us agradi.

dimarts, 18 de juny de 2019

dijous, 6 de juny de 2019

Tema 14. Thatquiz sobre esses sordes i sonores

En aquest Thatquiz heu de formar parelles segons la paraula sigui sorda o sonora. Hi ha 30 paraules per emparellar. Revisau la nota en acabar la prova per saber si ho feis bé o no!!

La essa sorda i sonora (Edilim)

Avui treballarem els sons de la essa (sorda i sonora) a través d'un programa que ja coneixem, l'Edilim.
Treballau les activitats fixant-vos bé a distinguir quin és el son sonor i quin és el so sord. També haureu de prestar atenció a les grafies.

Tema 14. Les àrees de les figures planes (Thatquiz)

Seguirem practicant el tema de les àrees amb una altra prova de Thatquiz. Recordau que no és el mateix calcular el perímetre (part externa) que l'àrea (part interna). 

divendres, 31 de maig de 2019

Thatquizs sobre el subjecte, els predicats i els nuclis

Realitzau aquests Thatquiz en el vostre portàtil. Pensau que heu d'anar per ordre de dificultat (1r, 2n i 3r).

1r. Cerca el subjecte de les oracions.


2n. Trobau el predicat de les oracions3r. Cerca el nucli del predicat

Treballam amb LEGO Educació (Màquines simples)

Avui començarem a treballar amb les peces de Lego Educació. Aquesta iniciativa s'emmarca dins el projecte RobotIB de la Conselleria d'Educació.
El material servirà per acostar els alumnes als coneixements del funcionament de les màquines senzilles: 
• Engranatges.
• Rodes i eixos.
• Palanques.
• Politges.

D'aquesta manera iniciarem un projecte que té per finalitat apropar l'alumne/a al món de la robòtica mitjançant activitats divertides que estimulin la seva creativitat.

A1-A4  A6+A7  B1-B4  B5+B6  C1+C2  C3+C4  D1-D5  D6+D7

dijous, 30 de maig de 2019

Tema 14. El predicat

Avui treballarem l'edilim que vam fer al tema 3. Hi ha dues parts: el subjecte i el predicat. Vosaltres només heu de practicar-ho a partir de la pàgina 28.


Tema 14. L'oració (Subjecte i predicat)

Avui ha tocat explicar l'oració i el subjecte i predicat.

https://app.box.com/s/44doiddggpdicx32xhvu
https://app.box.com/s/44doiddggpdicx32xhvu
https://app.box.com/s/44doiddggpdicx32xhvu

dilluns, 20 de maig de 2019

Tema 13. Els triangles, els quadrilàters, el cercle i la circumferència.

Alguns enllaços per treballar el final d'aquest tema 14 sobre les figures planes.

Thatquiz 
Thatquiz II
Thatquiz III
- Circumferència i cercle
- Circumferència i cercle II.
- Quadrilàters 
- Teoria triangles i quadrilàters
- Preguntes teòriques
- Joc de matemàtiques

Tema 13. Circumferència i cercle

Us deix un vídeo interessant sobre la circumferència i el cercle.


Tema 13. Els adverbis

A l'apartat de gramàtica d'aquest tema ens toca treballar l'adverbi. Com que n'hi ha molts i de molts de tipus, us deixam un enllaç perquè els pugueu conèixer. L'adverbi

També us deixam les activitats que hem treballat amb els portàtils a l'aula i un enllaç molt interessant elaborat per Neus Pascual (edilim i edilim2)

divendres, 17 de maig de 2019

dimarts, 14 de maig de 2019

Comprensió lectora. T15. Paraula per paraula

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'Paraula per paraula'
Clicau sobre la imatge per ampliar el text. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar.

divendres, 10 de maig de 2019

Tema 12. Paraules amb ix, x, tx i ig

La lletra x pot representar els sons següents: el de xeix [S] (Ex: eixam, guix), el de ics /ks/ (Ex: taxi) o el de /gz/ (Ex: examen).

Escriurem x:
- a principi de paraula: xut, xemeneia, xarop...
- darrere consonant: panxa, marxa, cautxú...
- darrere la vocal i: peixeter, caixa, moixaina, dibuix.
- darrere u quan forma part d'un diftong: rauxa, bauxa...

Escriurem ix:
- darrere les vocals a, e, o, u: eixam, vaixell, arruixar...

Anau en compte:
A final de paraula el so [tS] pot ser representat de dues maneres, segons els derivats:

-ig: si altres paraules de la mateixa família tenen g/j o tg/tj: boig, boja, bojos, boges, bogeria.

-tx: si en els altres paraules derivats hi ha també tx: despatx, despatxar, esquitx, esquitxos.dimarts, 7 de maig de 2019

Tema 13. Les figures planes i el geoplà

En aquest full que us he repartit hi trobareu activitats per realitzar en grup i activitats per realitzar de forma individual. La primera part es farà de forma manipulativa; la segona, amb els miniportàtils de l'aula.

dilluns, 6 de maig de 2019

Tema 13. Les figures planes

En aquest Edilim hi trobareu activitats per treballar els polígons regulars i irregulars, el perímetre, l'angle central d'un polígon regular, els triangles, els quadrilàters, la circumferència, la longitud de la circumferència, el cercle i les figures circulars. 

Tema 12. Les formes verbals

Treballarem les formes simples, compostes, perifràstiques i la veu passiva. En aquest edilim, a partir de la pàgina 13, hi trobaràs algunes activitats per fer. També hi ha alguna activitat sobre el mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu. Treballa-les!!

dimarts, 9 d’abril de 2019

Tema 11. Falques radiofòniques

Aquesta setmana passada hem treballat les falques radiofòniques, és a dir, els anuncis publicitaris que s'emeten per la ràdio. Aquí teniu les vostres falques:

dilluns, 8 d’abril de 2019

Tema 11. Operacions amb quantitats de temps (suma i resta)

Avui hem preparat una presentació amb prezi per conèixer la manera de realitzar operacions de suma i resta en el sistema sexagesimal.

divendres, 5 d’abril de 2019

Tema 11. Falques radiofòniques d'antics alumnes

Aquesta setmana passada treballarem les falques radiofòniques, és a dir, els anuncis publicitaris que s'emeten per la ràdio. Durant la setmana vosaltres haureu d'enregistrar-ne una tenint en compte el missatge, la música i els efectes del so. Aquí teniu falques fetes anys anteriors:

dimarts, 2 d’abril de 2019

Tema 11. Les conjugacions verbals. Persona, nombre i temps verbal.

Aquest apartat és una mica dens. Per tant, li heu de prestar molta atenció. A l'aula farem moltes activitats amb l'Edilim però seria convenient fer un repàs a casa.

Tema 11. El verb (Edilim)

Avui hem treballat el verb a l'aula (les conjugacions, la persona, el nombre i el temps verbal). Després de fer algunes activitats al quadern ens posarem a fer aquest senzill Edilim. 

dijous, 28 de març de 2019

Tema 11. Paraules amb j, g, tj i tg

En aquest tema treballarem l'ortografia de paraules ambj, g, tj i tg. A més de les activitats que hem fet al quadern, practicarem amb els miniportàtils. Ja sabeu què hi trobareu. És un Edilim amb activitats de reconeixement, d'emplenar, d'arrossegar, de classificar... Prestau atenció a la part més teòrica del principi per anar més segurs amb la part següent.


dimarts, 26 de març de 2019

Comprensió lectora. T14. Apol·lo i Dafne

Avui treballarem la comprensió lectora a través del text 'Apol·lo i Dafne'
Clicau sobre la imatge per ampliar el text. Una vegada llegit dos pics, passarem a contestar les preguntes de comprensió que teniu preparades al Thatquiz. Heu de pensar que cada un de vosaltres ha de posar, primer de tot, el seu nom abans de contestar.

dilluns, 25 de març de 2019

Tema 10. La mesura de la superfície (Edilim)

Avi treballarem la mesura de la superfície a través de la PDI i després amb els nostres miniportàtils. Us he preparat un Edilim relacionat amb la primera part del tema: les unitats de mesura de superfície. Endavant!!

dimarts, 19 de març de 2019

Tema 10. Mesures agràries

Avui hem començat a treballar les mesures agràries: l'hectàrea, l'àrea i la centiàrea. A sa Pobla, la unitat principal de mesura de superfície de la terra agrícola és la quarterada. La seva superfície és equivalent a 7103,1 m² o 0,71031 ha. També s'utilitza el quartó, que són 1775,78 m² (1/4 part de quarterada).


dijous, 14 de març de 2019

Tema 10. Mesures de longitud i superfície

Iniciam el tema 10 de matemàtiques que tracta sobre la mesura de la longitud i la superfície. Avui només hem començat amb les nocions més bàsiques de la longitud i la superfície.